ΛΟΥΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΥΣΙΩΤΗ

BSc. PGDip. MSc. MSc

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
(Ατόμων - Ζευγαριών - Οικογενειών)

 

 

Μέλος της/του:

- Κυπριακής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (ΚΕΟΘ)

- Ευρωπαικού Συνδέσμου Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA)

- Συνδέσμου Οικογενειακής Θεραπείας και Συστημικής Πρακτικής, U.K. (AFT)

Κώδικας Δεοντολογίας και Πρακτικής: Πληροφορίες για Πελάτες

Μπορείτε να αναμένετε την ψυχοθεραπεύτρια σας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένη, να είναι ενημερωμένη, και να έχει τη μέθοδο θεραπείας υπό τακτική επίβλεψη. Αν η ψυχοθεραπεύτρια σας είναι μέρος μιας ομάδας που δουλεύει μαζί σας, οι σχέσεις στην εν λόγω ομάδα θα πρέπει να είναι αυστηρά επαγγελματικές και όποιαδήποτε εκπαιδευόμενα μέλη πρέπει να χορηγούνται μόνο καθήκοντα κατάλληλα για το επίπεδο της εκπαίδευσης.

Η ψυχοθεραπεύτρια σας θα πρέπει να είναι ανοιχτή και ειλικρινής σχετικά με αυτά τα θέματα, καθώς και για όλες τις πτυχές της σχέσης του / της μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικές ρυθμίσεις. Αυτός ή αυτή δεν θα πρέπει να επωφεληθεί από την επαφή μαζί σας με οποιοδήποτε τρόπο για σεξουαλικούς/πολιτικούς, θρησκευτικούς ή άλλους λόγους. Δεν θα πρέπει να υφίστασται διακρίσεις με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. λόγω της φυλής ή φύλου.

Όλο το υλικό και οι πληροφορίες που διέρχονται μεταξύ των πελατών και ψυχοθεραπευτή είναι εμπιστευτικές. Τα αρχεία των θεραπευτικών συναντήσεων θα πρέπει να φυλάζονται με ασφάλεια και εχεμύθεια, καθώς και οι συνεδρίες μπορούν να βιντεοσκοπούνται μόνο με υπογεγραμμένη άδειά σας, και να διατηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σκοπό. Οι θεραπευτές θα πρέπει να ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι κάποιες περιστάσεις μπορεί να προκύψουν όταν πρόκειται για θέμα δημόσιου ή επαγγελματικό καθήκοντος τους για να σπάσουν το ιατρικό απόρρητο. Καταστάσεις στις οποίες εμπλέκονται αυτοτραυματισμοί ή πραγματικός ή ενδεχόμενος κίνδυνος βλάβης στα μέλη της οικογενείας του ή άλλων, θα συνιστούν τέτοιου είδους περιστάσεις.

Είναι συχνά χρήσιμο για το ψυχοθεραπευτή σου να επικοινωνήσει με άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με εσάς ή την οικογένειά σας, αλλά η άδειά σας είναι απαραίτητη για να συμβεί αυτό. Είναι μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι άλλοι μπορούν να ενημερώθούν χωρίς την άδειά σας.

 

Υλικό αναφοράς: Σύνδεσμος Οικογενειακής Θεραπείας και Συστηματικής Πρακτικής, U.K. (AFT). Κώδικα Δεοντολογίας και Πρακτικής: Πληροφορίες για τους πελάτες. Διαθέσιμο από http://www.aft.org.uk/.